101. ஸூரத்து அல்காரிஆ(திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)
மக்கீ, வசனங்கள்: 11

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
101:1
101:1 اَلْقَارِعَةُ ۙ‏
101:1. திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி).
101:2
101:2 مَا الْقَارِعَةُ‌ ۚ‏
101:2. திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி) என்ன?
101:3
101:3 وَمَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ‏
101:3. திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி) என்ன வென்று உமக்கு எது அறிவித்தது?
101:4
101:4 يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِۙ‏
101:4. அந்நாளில் சிதறடிக்கப்படட ஈசல்களைப் போன்று மனிதர்கள் ஆகிவிடுவார்கள்.
101:5
101:5 وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِؕ‏
101:5. மேலும், மலைகள் கொட்டப்பட்ட பஞ்சைப் போன்று ஆகிவிடும்.
101:6
101:6 فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ‏
101:6. எனவே, (அந்நாளில்) எவருடைய (நன்மையின்) நிறை கனத்ததோ-
101:7
101:7 فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ‏
101:7. அவர் திருப்தி பொருந்திய வாழ்வில் இருப்பார்.
101:8
101:8 وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ‏
101:8. ஆனால் எவனுடைய (நன்மையின்) நிறை இலேசாக இருக்கிறதோ-
101:9
101:9 فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ‏
101:9. அவன் தங்குமிடம் “ஹாவியா” தான்.
101:10
101:10 وَمَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا هِيَهْ ؕ‏
101:10. இன்னும் (“ஹாவியா”) என்ன என்று உமக்கு அறிவித்தது எது?
101:11
101:11 نَارٌ حَامِيَةٌ
101:11. அது சுட்டெரிக்கும் (நரகத்தின்) தீக்கிடங்காகும்.