109. ஸூரத்துல் காஃபிரூன்(காஃபிர்கள்)
மக்கீ, வசனங்கள்: 6

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
109:1
109:1 قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ‏
109:1. (நபியே!) நீர் சொல்வீராக: காஃபிர்களே!
109:2
109:2 لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ‏
109:2. நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்கமாட்டேன்.
109:3
109:3 وَلَاۤ اَنْـتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ‌ ۚ‏
109:3. இன்னும், நான் வணங்குகிறவனை நீங்கள் வணங்குகிறவர்களல்லர்.
109:4
109:4 وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ‏
109:4. அன்றியும், நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்குபவனல்லன்.
109:5
109:5 وَ لَاۤ اَنْـتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ‏
109:5. மேலும், நான் வணங்குபவனை நீங்கள் வணங்குபவர்கள் அல்லர்.
109:6
109:6 لَـكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ
109:6. உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கம்; எனக்கு என்னுடைய மார்க்கம்.”